Sürekli İşçi İstihdamı Hakkında 22-30 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Sözlü Sınav Takvimine İlişkin İlan Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019

Sürekli İşçi İstihdamı Hakkında 22-30 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Sözlü Sınav Takvimine İlişkin İlan


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

                                               

SINAV TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanması

17 Ocak 2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

17 Ocak 2019

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18 - 19 Ocak 2019


Belgelerin incelenmesi

20 - 21 Ocak 2019

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

21 Ocak 2019

Sözlü sınavın yapılması

22 - 30 Ocak 2019

Sınav sonucunun ilanı

2 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

3 - 5 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

8 - 10 Nisan 2019


Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslimi

11 – 16 Nisan 2019

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanların ve varsa sınava katılmayanların liste halinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile elden teslimi


Paylaş