Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Kapsamında Gösterge ve Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Eğitimi Gerçekleştirildi Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Kapsamında Gösterge ve Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Eğitimi Gerçekleştirildi


Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmeti İçin Kalite ve Akreditasyon ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında ülke genelinde sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olup, bu değerlendirmeler Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri tarafından yürütülmektedir.
 
Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından Müdürlüğümüz toplantı salonunda,  Kurumlarımızın Kalite Yönetim Direktörlerinin katılımı ile 24 Ocak 2019 Perşembe günü 09:00-17:00 saatleri arasında Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Kapsamında Gösterge ve Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Paylaş