Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Atama Yapılmasına İlişkin Komisyon Kararı Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019

Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Atama Yapılmasına İlişkin Komisyon Kararı


İlimizde inşaatı tamamlanan ve 16.10.2018 tarihli ve 2589 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile kuruluş izni verilen Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin faaliyetine başlaması için 25.10.2018 tarihinde ilan edilen münhal kadrolara Müdürlüğümüz Personel Atama ve Devir Komisyonunca atamalar yapılarak 5.11.2018 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

Ancak 19.12.2018 tarihli ve 3146 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı 25 ünitli Yüreğir Diş Tedavi ve Protez Merkezinin 15 ünite düşürülerek ve Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı 13 ünitli ATO Diş Tedavi ve Protez Merkezinin 10 ünite düşürülerek Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlanması ve kapasitesinin artması nedeniyle uygun sayıda kamu personelinin atanması Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yeni açılan tesisler başlıklı 27.maddesinde; ”(.1) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. (2) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir. Resen atama başlıklı 28.maddesinde ise "(1) PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır.

Personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir. (2) İhtiyaç hâlinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen atama yapılabilir." hükümleri çerçevesinde; 

25.01.2019 – 28.01.2019 tarihleri arasında münhal kadrolar ilan edilerek talepler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde personelin isteğe bağlı ve resen İl İçi Atama sonuçları aşağıda çıkarılmış olup, isimleri yazılı personelin Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine atamalarının yapılmasına karar verilmiştir.

S.N.

Sicil No:

Adı Soyadı

Ünvanı

Kurumu

Hizmet Puanı/Dilekçe

Açıklama

1

DT9459


İSMAİL BURAK ÖCAL

Uzman Diş Tabibi (Restoratif Diş Tedavisi)

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

2

DT8793

ABDULKADİR DUMAN

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

3

DT6937

ALPER ŞAHİNTÜRK

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

4

DT6040

BELDE MİCOZKADIOĞLU

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

5

DT11160

ERKAN AKGÜL

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

6

DT7367

GONCA TEMURTAŞ UZUN

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

7

DT11546

HAMİYET ÇİÇEK

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

8

DT7883

HİMMET ÇATAL

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

9

DT11575

İBRAHİM UZUN

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

10

DT17079

KÜBRA KÜÇÜKERCAN

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

11

DT8425

MEHMET AHRAZ

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

12

DT5604

MUSTAFA AKIN SAKBAŞ

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

13

DT5310

SELÇUK AKYILDIZ

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

14

DT6909

SEMA BAYAT

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

15

DT17220

SERGEN CAN GEZER


DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

16

DT14485

SERHAT URAL


DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

17

DT8845

TARIK TERLİKOL


DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

18

DT10803

TOYGUN ALİ DİNCER

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

19

H150969

ÖMER KOLUKISA

HEMŞİRE

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

20

K48701

OLCAY KETE

SAĞLIK MEMURU (DİŞ)

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

21

K99036

YAZGI BABA

SAĞLIK MEMURU (RÖNTGEN)

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Dilekçe

Personelin gönüllü olarak atanma talep dilekçesine istinaden

22

DT14108

BAŞAK TÜKEL

Uzman Diş Tabibi (Protetik Diş Tedavisi)

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

3732

Resen (Hizmet puanı esasına göre)

23

DT17080

REMZİ DENİZ ÇAKAR

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

103

Resen (Hizmet puanı esasına göre)

24

DT17222

EDA SAAT

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

123

Resen (Hizmet puanı esasına göre)

25

DT17049

ELİF AKTAŞ

DİŞ TABİBİ

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

123

Resen (Hizmet puanı esasına göre)

26

Uzman Diş Tabibi (Periodontoloji)

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kadrosunda 2 Periodontoloji Uzmanı bulunmakla birlikte; 24/01/2019 tarihinde kura sonuçları açıklanan İller Arası Naklen Atama Kurasıyla, 1 Uzman Diş Tabibinin (Periodontoloji) İzmir İline yerleştiği anlaşıldığından ve anılan hastanede 1 (bir) Uzman Diş Tabibinin (Periodontoloji) kalması ve sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli sürdürülebilmesi için bu branşla ilgili münhal kadro muaf tutulmuştur.

Paylaş