Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019

İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mayıs 2012 tarih ve 5317 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre İzleme Değerlendirme ve Denetim Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

Birimin Görev ve Sorumlulukları 

* İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait;
-  Özel Hastaneler, 
-  Özel Tıp Merkezleri, 
-  Özel Muayenehaneler
-  Özel Poliklinikler,
-  Özel Sağlık Kabinleri
-  Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, 
-  AMATEM, ÇAMATEM,
-  Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri,
-  Aile Sağlığı Merkezleri,
-  GETAT Üniteleri
-  Diyaliz Merkezleri
-  Acil Servisler
-  ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi) Merkezleri
-  Yoğun Bakım Servisleri, 
-  Yanık Merkezleri, 
-  TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Merkezleri
-  Transfüzyon Merkezleri, 
-  Palyatif Bakım Merkezleri,
-  Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri,
-  Evde Bakım Merkezleri/Birimleri
-  Tıbbi Laboratuvarlar 
-  Denetimli Serbestlik Laboratuvarları
-  Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 
-  Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 
-  Özel Diş Hekimi Muayenehanesi, 
-  Özel Diş Protez Laboratuvarı
-  Özel Görüntüleme Müesseseleri
-  İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri, 
-  Ismarlama Ortez-Protez Merkezleri, 
-  Optisyenlik Müesseseleri, 
-  Eczaneler, Ecza Depoları ve Medikal Gaz Firmalarını ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde denetlemek, 
* Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,
* Yıllık denetim planını hazırlamak,
* Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek.
* Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek.
* Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek.
* Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
* sağlık kurum ve kuruluşları ile ilgili başvuru ve şikâyetleri denetimi ilgilendiren kısmıyla değerlendirmekPaylaş