Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri ve sağlık iletişim uygulamaları ile ulusal programların koordinasyon sürecini yönetmek. İl Sağlık Müdürlüğü kurumsal iletişim uygulamalarını yönetmek. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mayıs 2012 tarih ve 5317 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre Sağlığın Geliştirilmesi Şubesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Birimin Görev ve Sorumlulukları 

* T.C. Sağlık Bakanlığı ve Stratejik Plan gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yetki alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlayıp Üst Yönetimin onayına sunulması. Uygulamaları izlemesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması.
* Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi. Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek. 
* Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan Birimler ve Başkanlıklar arası programların koordinasyonunun sağlanması.
* Sağlık Müdürlüğü kurumsal iletişim sürecinin yürütülmesi.
* İl Sağlık Müdürlüğünün kurumsal faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan idari, mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
* İl Sağlık Müdürlüğünün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak.
* Öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü içinde olmak üzere, Üst Yönetim ve diğer Birimlerle ortak yürütülecek uygulamalar, etkin haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
* Sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlara uygun olarak düzenlenmesi, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik kuralların yazılı olarak tüm birimlere iletilmesi.
* Üst yönetim ve İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.


Paylaş