Birim Sayfası Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019

Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörlüğü

Birimin Görev ve Sorumlulukları

* Organ Nakli Etik Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 
* Organ Nakil Koordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini yapmak,
* Hastanelerin Organ Nakli Merkezlerinin Bakanlık planlamaları doğrultusunda faaliyet izin belgelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütülmesi,
* Bakanlık politikaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Organ ve Doku Nakli ile ilgili konularda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çalışmak, 
* Organ bağışı alan birimlerin gönderdiği “Organ Bağış Formlarının” TDİS sistemi üzerinden kontrol edilerek onaylanması,
* Organ Bağışı ile ilgili etkinlikleri organize etmek,
* Organ ve Doku Nakli ile ilgili verilerin düzenli aralıklarla Bakanlığa gönderilmesi.
* Kornea temini ve nakli hususunda, her ay değerlendirme toplantısı yapılması ve toplantı raporunun Bakanlığa bildirilmesi,Paylaş