İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Gerçekleştirildi Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019

İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Gerçekleştirildi


Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Proje faaliyet planında yer alan "İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi" çalıştayı 14-15-16 Şubat 2019 tarihlerinde 13 çevre ilden görevlendirilen personellerin katılımları ile Daire Başkanı Sayın Abdullah Yusuf UĞUZ’un Başkanlığında İlimizde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda İç Kontrol Sistemi, Süreç Modellemesi ve Yönetimi, İş Akış Şeması Çizim Standartları, İç Denetim Sunumu Ön Mali Kontrol, Risk Yönetimi, Mali Analiz, 2019-2020 Eylem Planı konularında katılımcılara sunular yapılmıştır.

Paylaş