overlay

Birim Sayfası

Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi

Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve çalışmaların verimliliğini artırmak, kadavra organ sayısını artırmak, bilimsel kurallara göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli organ ve doku dağıtımını sağlamak üzere Ulusal Koordinasyon Sistemi oluşturulmuştur.( Makamın   30.01.2001 tarih ve 950 sayılı onayları ile).Bu sistem içerisinde yer alan Adana Bölge Koordinasyon Merkezi; Kayseri, Niğde, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana olmak üzere 9 ile hizmet vermektedir.

Organ ve Doku hizmetleri 2238 sayılı ’’Organ ve Doku Nakli Alınması,  Saklanması , Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’’ ve 01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı Resmi  Gazete’ de yayınlanan ‘’Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ’’ ile yürütülmektedir. 

01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’’  3. Bölüm Madde 13-(1)’ de belirtildiği gibi; 

Bölge Koordinasyon Merkezleri, Ulusal Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışır ve kendilerine bağlı illerde hizmetin yürütülmesinde koordinasyonu sağlar. Bu merkezler, bilimsel danışma komisyonlarının önerileri de alınarak ülke çapında Bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgelerinde kurulur.

Birimin Görev ve Sorumlulukları

* Organ ve doku kaynağı merkezleri, doku tipleme laboratuvarları ile organ ve doku nakli merkezleri arasında koordinasyonu,
* Organ ve doku alım ekiplerinin, çıkarılan organ ve dokuların ve nakil yapılacak hastaların merkezlere nakilleri ile koordinasyonunu,
* Organ ve doku naklinin gerçekleştirilmesine ilişkin verici adayı ve alıcı ile ilgili yapılması gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını, sağlar.