overlay

Birim Sayfası

CİMER Koordinatörlüğü

Birimin Görev ve Sorumlulukları 

* Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığınca oluşturulan CİMER sistemi üzerinden gönderilen CİMER başvurularının 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde değerlendirilip işleme alınmasını sağlamak.
* Müdürlüğümüz tüm birimlerinde CİMER kullanıcı ve cevap/onay yetkilisi tanımlanmasını sağlamak. 
* Belirlenen CİMER kullanıcı ve cevap/onay yetkilileri ile ilgili değişiklikleri Valilik  İl Basın Müdürlüğü, CİMER Yetkilisine iletmek. 
* CİMER Sistemi üzerinden Müdürlüğümüze gelen başvuruların yerinde çözümlemek, gerekirse ilgili birimlere iletmek. 
* Gelen başvurular Müdürlüğümüz görev alanı dışında ise ilgili kuruma iletmek veya Valilik CİMER yetkilisine iade etmek.
* CİMER Sistemi üzerinden gelen ve ilgili kurum/kuruluşlara sevk edilen başvuruların yasal süresi içerisinde sonuçlanmasının takibini yapmak.

Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi Başvuruları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi

* İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi takibini yapmak. Gelen başvuruları değerlendirerek yerinde çözülebilen başvuruları sonuçlandırıp; kişiye bilgi vermek ve sisteme kayıt etmek. 
* Yerinde çözümlenemeyen başvuruları ilgili birime iletmek. İlgili birimlerce işleme alınan ve neticelendirilen başvurular hakkında kişiye bilgi vermek.

Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) Başvuruları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi

* İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi takibini yapmak. Gelen başvuruları değerlendirerek yerinde çözülebilen başvuruları sonuçlandırıp; kişiye bilgi vermek ve sisteme kayıt etmek. 
* Yerinde çözümlenemeyen başvuruları ilgili birime iletmek. İlgili birimlerce işleme alınan ve neticelendirilen başvurular hakkında kişiye bilgi vermek.