İç Kontrol Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019

İç Kontrol


 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI
Genel Etik Kurallarımız
Etik Davranış İlkeleri


 MEVZUAT
694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 184-194 Maddeleri
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Müsteşarlık Makam Onayı
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı


 İÇ KONTROL EYLEM PLANI VE ALINAN ONAYLAR
31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısına istinaden Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.
2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı İçin Tıklayınız.


 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması - v1
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması - v2


 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ
İl Sağlık Müdürlüğü'nün Görev Yetki ve Sorumlulukları


 İŞ SÜREÇLERİ

Hukuk ve Muhakemat Birimi

 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi - Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

 Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat ve Kanser Birimi
Aile Hekimliği Birimi
Çalışan Sağlığı Birimi
İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadale Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi
Çevre Sağlığı Birimi
Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
Toplum ve Göç Sağlığı Birimi

 Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
İdari Hizmetler, Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
Mali Hizmetler Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
Hastane Hizmetleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi
Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

 Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
İdari ve Mali Hizmetler Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
Yatırımlar Birimi
Personel Planlama ve Atama Birimi - Özlük Birimi - Disiplin Birimi

 Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
Özel Ağız ve Diş Sağlığı ve Sağlık Meslekleri Birimi
Özel Yataklı Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
Kalite Koordinatörlüğü
Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörlüğü
Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü

 

Paylaş