Görev ve Sorumluluklar
28 Kasım 2023

AR-GE ve Proje İl Koordinatörlüğünün Araştırma/Geliştirme/Proje ve Bilimsel Araştırmalar ile ilgili Görev ve Sorumlulukları:

Sağlık alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Bünyesindeki sağlık tesislerinde, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında yürütülen ve sonuçlandırılan Sağlık Ar-ge projeleri ile döner sermayeden Ar-ge faaliyetlerine kaynak aktarımı şeklinde yürütülen projeleri izlemek, kaydını tutmak, takip etmek, denetlemek ve yürütülmesi ve sonuçlarına ilişkin rapor sunmak,
AR-GE çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,
Bağlı birimlerde Sağlık AR-GE alanında ulusal politikalara ve planlara uygun kapasite oluşturmak ve geliştirmek,
Müdürlük bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde, AR-GE Faaliyetlerini izlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,
Kurumsal bilim, teknoloji ve innovasyon stratejileri/politikaları oluşturulması maksadıyla teklifte bulunmak, 
Faaliyet raporlarını hazırlamak,
Faaliyet raporları uyarınca projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanının oluşturulmasını sağlamak,
Sağlık Ar-ge faaliyet/çağrılarının duyurularını yapmak,
Bağlı sağlık tesislerinde yapılması planlanan bilimsel araştırma, tez, anket vb. başvuruları incelemek, görüş bildirmek ve uygun görülenler hakkında sağlık tesislerini bilgilendirmek,
 Bilim Kurulunun yürüttüğü iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve bürokratik işlemleri yürütmek,