İç Kontrol Sistemi
06 Mart 2023

1- İç Kontrol Nedir?
2- İç Kontrolün Amacı
3- Kamu İç Kontrol Standartları