Başkan Yardımcıları
07 Aralık 2023

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. Reyhan MAZI

Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1972
Tel: +90(322) 344 0303
Email: reyhan.mazi@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yerleri:
Osmaniye 14 Nolu Sağlık Ocağı
2005-2008: Osmaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2008-2012: Adana 2 Nolu ASHİ
2016-2017: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı
2017-       : Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
SAKOM Birimi

 
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Özhan İDRİSOĞLU

Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1972
Tel: +90(322) 344 0303
Email: ozhan.idrisoglu@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi-1994
Görev Yerleri:
1997-2010: Türk Telekom A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü
2010-2017: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Birim Sorumlusu
2017-2021: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bilişim Uzmanı
2021-       : Adana Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
İdari Hizmetler Birimi

 
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Serap GÖKDERE

Doğum Yeri ve Yılı: -
Tel: +90(322) 344 0303
Email: serap.gokdere@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Toros Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans
Görev Yerleri:
Malatya SSK Hastanesi
Adana SSK Karşıyaka Dispanseri
Seyhan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı
2023-       : Adana Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Mali Hizmetler Birimi

 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. Emine Aygül YENİ

Doğum Yeri ve Yılı: Birecik-1971
Tel: +90(322) 400 0404
Email: emine.yeni@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994)
Görev Yerleri:
Niğde Devlet Hastanesi Acil 1995
Urkiye Halil Gültekin Sağlık Ocağı 1995
Enver Kurttepeli Sağlık Ocağı 1995-2004
Pozantı Akçatekir Sağlık Ocağı 1997-2003 (Geçici Görevlendirme)
Acil Sağlık Hizmetleri Organize Sanayi Bölgesi 112 İstasyonu 2004
İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Şubesi 2005
Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması İl Eğitimciliği 1999-2008
Afetevleri Aile Sağlığı Merkezi 2008-2019

Sorumlu Olduğu Birimler:
Aile Hekimliği Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. Ufuk DEMİRDÜZEN

Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1977
Tel: +90(322) 400 0404
Email: ufuk.demirduzen@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi/Adalet
Görev Yerleri:
2002-2003: Niğde Çiftlik Kitreli Sağlık Ocağı
2003         : Ulukışla Çiftehan Sağlık Ocağı
2003-2008: Adana Dr. Fethi Zengin Sağlık Ocağı
2008         : Adana Çukurova Mustafa Necati Gizer Toplum Sağlığı Merkezi 
2008-2010: Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2010-2014: Oğuz Kağan Köksal Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
2014-2016: Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürü 
2016-2017: Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizm. Şube Müdürü
2017         : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şube Müdürü
2017-        : Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Çevre Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Toplum Sağlığı Birimi
Halk Sağlığı Laboratuvarı

 
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Nigar DAL

Doğum Yeri ve Yılı: Gaziantep-1987
Tel: +90(322) 455 7000
Email: nigar.dal@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (2009)
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2012)
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (2020)
Görev Yerleri:
2007-2013: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013-2017: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2017-2018: Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2018-2021: Adana İl Sağlık Müdürlüğü
2021-       :Adana Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Hastane Hizmetleri Birimi
İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi
Sağlık Bakım Ve Hasta Hizmetleri Birimi
Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

 
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Hasan Ferudun ALTIPARMAK

Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1965
Tel: +90(322) 344 0303
Email: h.altiparmak@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Programı (Lisans)
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü (Lisans)
Toros Üniversitesi, İşletme Bölümü, Sağlık Yöneticiliği Programı (Yüksek Lisans)
Görev Yerleri:
1991-1998: Aksaray, Sağlık Memuru
1998-2002: Adana, Sağlık Memuru
2002-2005: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürü
2005-2010: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü, Şube Şefi
2010-2011: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Müdürü
2011-2012: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Doktor Atama Özlük İşleri Şube Müdürü
2012-2017: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü
2018-2019: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Personel Şube Müdürü
2019-2021: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Birimi, Uzman
2021-       :Adana Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Atama Birimi
Disiplin İşlemleri Birimi
Eğitim Hizmetleri Birimi
Özlük İşleri Birimi

 
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Berna ŞAHİN

Doğum Yeri ve Yılı: Kırıkkale - 1975
Tel: +90(322) 344 0303
Email: berna.sahin4@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
İşletme (Yüksek Lisans)
Görev Yerleri:

Sorumlu Olduğu Birimler:
Kamu Sağlık Tesisleri Birimi
Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

 
WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.43.58.jpeg
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Ayşe BEBEK

Doğum Yeri ve Yılı: Kırıkkale - 1978
Tel: +90(322) 344 0303
Email: ayse.bebek1@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Atatürk Üniversitesi Yüksek Okulu
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmenliği
Görev Yerleri:
2001-2018: Adana Seyhan Devlet Hastanesi
2018-2021: Adana Seyhan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdür Yardımcısı
2021- : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birimler:
Özel Hastaneler Birimi
Sağlık Hizmetleri Birimi
Doku ve Organ Nakli Koordinatörlüğü
Kriz Koordinasyon Birimi