Sorumluluklarınız
26 Mart 2019

HASTALARIN SORUMLULUKLARI

1.Hastane Kural ve Uygulamalara Uyma 
* Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
*Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 
*Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.  Randevulu hizmet veren   bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.               
*Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.        
*Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 
*Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.  
*İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.            
*Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
*Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
*Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunur.

3. Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma
* Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
* Tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
* Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
* Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
* Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşandığında hasta iletişim birimine başvurur.

4. Genel Sorumluluklar

* Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
* Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.
* Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

5. Sosyal Güvenlik Durumu
* Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.