Başkanlar
21 Haziran 2023

Dr. Adnan ATILGAN
Doğum Yeri ve Yılı: Kadirli-1963
Tel: +90(322) 344 0303
Email: adnan.atilgan@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora)
Görev Yerleri:
1987-1989: Diyarbakır Bismil Salat Sağlık Ocağı
1989-1995: Adana Dr.Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
1995-2017: Adana Dr.Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
2017-       : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

 
Dr. Ahmet Yücel ÇOMU
Tel: +90(322) 455 7000
Email: ahmetyucel.comu@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Hastane Hizmetleri Birimi
İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi 
Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi

 
Dr. Ali Tanju ALTUNSU
Tel: +90(322) 400 0404
Email: tanju.altunsu@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Toplum Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
Çevre Sağlığı Birimi
Aile Hekimliği Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Halk Sağlığı Laboratuvarı

 
fazilyontar.jpg
Dr. Fazıl YONTAR
Tel: +90(322) 344 0303

Mezun Olduğu Okul: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Toros Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletme Yönetimi Yüksek Lisans
Görev Yerleri:
Osmaniye Kadirli Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı- Tabip
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Tabip
Adana Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi-Baştabip Vekili
Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Başhekim Yardımcısı
Adana İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği-İdari Hizmetler Başkanı
Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi-Başhekim Yardımcısı
Seyhan Devlet Hastanesi-Başhekim Yardımcısı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Birimi
Kamu Sağlık Tesisleri Birimi
Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
Özel Hastaneler Birimi
Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi
İl Kalite Koordinatörlüğü
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
 

 
Destek Hizmetleri Başkanı
Serhathan ŞİMŞEK
Tel: +90(322) 344 0303
Email: serhathan.simsek@saglik.gov.tr

Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tekstil (Ön lisans)-2000
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans)-2012
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksek Lisans)-2021
Görev Yerleri:
2011-2015: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birim Sorumlusu, İhtiyaç Tespit Birim Sorumlusu, Gider Tahakkuk Birim Sorumlusu
2015-2017: Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Uzmanı
2017-2020: Adana Seyhan Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
2020-2023: Adana Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
2023-       : Adana Destek Hizmetleri Başkanı

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Destek Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
İdari Hizmetler Birimi
Mali Hizmetler Birimi
 

 
YakupYilancioglu.jpg
Dr. Yakup YILANCIOĞLU
Tel: +90(322) 344 0303
Email: yakup.yilancioglu@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Başkanlık:

Personel Hizmetleri Başkanlığı
Atama Birimi
Disiplin İşlemleri Birimi
Eğitim Hizmetleri Birimi
Özlük İşleri Birimi