Bilgi Güvenliği Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019

Bilgi Güvenliği


 MEVZUAT
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi - Bakanlık Olur Yazısı
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu - Bakanlık Üst Yazı
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu
Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi - 15.10.2018
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikası - Müdürlük Makam Oluru


 POLİTİKA
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikası - Ekim 2018


 PROSEDÜRLER
Parola Yönetim Prosedürü
E-Posta Kullanım Prosedürü
İnternet Kullanım Prosedürü
Temiz Masa Temiz Ekran Prosedürü
Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü
Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi Prosedürü
Mal ve Hizmet Alım Güvenliği Prosedürü
Sosyal Mühendislik Zafiyetleri ve Sosyal Medya Güvenliği Prosedürü
Resmi Sosyal Medya Hesapları Yönetimi Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Risk Değerlendirme Prosedürü
Risk Yönetim Prosedürü
Düzeltici Faaliyet Prosedürü
Uzaktan Erişim Prosedürü
Ortamın Yok Edilmesi Prosedürü
Taşınabilir Ortam Yönetimi Prosedürü
Yazılım Geliştirme, Veritabanı ve Sunucu Güvenliği Prosedürü
Web Uygulama Bilgi Güvenliği Prosedürü


 FORMLAR
İşe Başlama Formu
İşten Ayrılma Formu
Disk İmha Formu
Bilgi Güvenliği İhlali Bildirim Formu
Bilgi Güvenliği İhlali Müdahale ve Tespit Formu
Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstek Formu
İç Tetkik Rapor Formu


 SÖZLEŞMELER
Personel Gizlilik Sözleşmesi
Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi
Kimlik Paylaşım Sistemi Gizlilik Taahhütnamesi
Paylaş