T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Valilik Makamından Normal Doğum Çalışmalarına Ve Evde Sağlık Hizmetleri Çalışmalarına Başarı Belgesi Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019

Valilik Makamından Normal Doğum Çalışmalarına Ve Evde Sağlık Hizmetleri Çalışmalarına Başarı Belgesi


İlimizde Evde Sağlık Hizmetleri 14.05.2010 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlamış, 04.01.2016 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Evde Sağlık Hizmetleri, Bakanlığımızın 25.04.2017 tarih ve 49644233-020-435 sayılı Makam onayı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmiş olup, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 2017 Mayıs ayından itibaren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmete devam etmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 1 Koordinatör Hekim 9 Sağlık Çalışanı olmak üzere 10 personel ile 7/24 esasına göre hizmet vermektedir.

İlimizde Evde Sağlık Hizmeti almakta olan 10557 hastaya 24 Hekim, 3 Diş Hekimi, 38 Hemşire/Sağlık çalışanı, 42 diğer personel olmak üzere toplam 107 personel ve 27 araç ile hizmet verilmektedir.

Müdürlük Makamında yapılan törende, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Cengiz ÇELİK ve Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ebe Gülhan DURANOĞLU’na etkin çalışmaları sebebiyle Başarı Belgesi takdim edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yürütülen doğum hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında İlimiz kamu sağlık tesisleri bünyesinde, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, normal doğumun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren kamu sağlık tesislerinde görev alan 2018 yılında normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek hekim (kadın hastalıkları ve doğum uzmanı) ve doğum hizmetlerinin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde katkı sağlayan ebelere, İlimizde kurulan komisyon marifetiyle, Valilik Makamınca uygun görülen personele, Başarı Belgeleri Müdürlük Makamında yapılan törenle takdim edilmiştir.

Başarı Belgesi almaya hak kazanan personellerimiz;
Doç Dr. Hakan NAZİK Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm.Dr. Salih ÇAKICA Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Cengiz ÇELİK Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi
Ebe Sermin ÜNVER Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ebe Lutfiye KÜÇÜK Seyhan Devlet Hastanesi
Ebe Nuray ÇAMDELEN Kozan Devlet Hastanesi
Ebe Gülhan DURANOĞLU Evde Sağlık Koordinasyon MerkeziPaylaş