overlay

İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi

Bakanlığımızca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.

2021/2022 İç Kontrol Eylem Planının E.1.1.4 “Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (uzaktan/yüz yüze/yerinde)” eylemi kapsamında 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Halil NACAR,  Destek Hizmetleri Başkanı Enver ÇELİK, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serhathan ŞİMŞEK’in katılımıyla Başkanlıklarımızın tüm birimlerinde İç Kontrol çalışmalarını yürüten personellerimize  1. çeyrek dönem çalışmalarına yönelik  eğitim iki oturumda gerçekleştirilmiştir.

  • İç Kontrol Eğitimi 2.JPG
  • İç Kontrol Eğitimi 1.JPG
  • İç Kontrol Eğitimi 3.JPG
  • İç Kontrol Eğitimi 4.jpg