overlay

Standart Dosya Planı ve Kodlarının Kullanılmasına Yönelik Eğitim

24Mart2021

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.15.6.2 eylemi gereği "Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan)" denildiğinden Uyum Eylem Planı kapsamında “Standart Dosya Planı kodlarının arşivlenme sistemine göre yazışmalarda etkin bir şekilde kullanılması'' amacıyla 23.02.2021 tarihinde SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Girişi Konferans Salonunda Standart Dosya Planı ve Kodlarının Kullanılmasına Yönelik Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  Uzaktan Eğitici Eğitimi verilmiştir.

Standart Dosya Planı ve Kodlarının Kullanılmasına Yönelik Uzaktan Eğitici Eğitimine katılan personeller ve Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimi tarafından idari birimlerde çalışan, EBYS kullanan ve arşivleme yapan tüm personele Standart Dosya Planı ve Kodlarının Kullanılmasına Yönelik Eğitim verilmiştir.

  • Web Haber (Standart_Ek_0f1366b4-19ba-46bc-b003-bd57cd8e162c.JPG
  • Web Haber (Standart_Ek_1f61ae7f-7e3d-40c3-a5a8-b74d07b2393d.jpeg
  • Web Haber (Standart_Ek_8b6ae7b2-4ad0-49c5-b1d1-80383df5e15c.jpg
  • Web Haber (Standart_Ek_e12bfa83-c53f-47b4-9c99-c24591fd496d.jpg
  • Web Haber (Standart_Ek_f88241ae-e594-4370-9680-4da6880557fa.jpg