overlay

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı

09Nisan2021

Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup hastalığın kontrolü amacı ile “Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı” yürütülmektedir. Ülkemizde toplum kaynaklı Lejyoner hastalığı daha çok seyahat ilişkili vakalar olarak ortaya çıkmakla birlikte hastane kaynaklı vakalar da bildirilmektedir.

Bu kapsamda başta oteller ve hastaneler olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı kapsamında her konaklama biriminde Lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı kapsamında 05.04.2021 tarihinde SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda İlimiz genelinde bulunan Kamu ve Özel Hastanelerden, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Hastaneleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katılımları ile Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Şube Müdürü Yüsra İSLAMOĞLU ÖZSÖĞÜT’ün başkanlığında Çevre Sağlığı Biriminde görevli Çevre Sağlığı Teknikeri Handan AKIN, Çevre Sağlığı Teknisyeni Ferhat MİRİK ve Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli Uzm.Dr.Sertap DÖĞÜŞ'ün eğitmenliğinde eğitim düzenlenmiş ve 81 katılımcıya katılım belgesi verilmiştir.

  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 1.jpg
  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 2.JPG
  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 3.JPG
  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 4.JPG
  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 5.jpg
  • Lejyoner Hastalığı Kontrol programı 6.JPG