overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

24Mayıs2021

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi  (USES) üzerinden online teorik olarak 15-30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Konu hakkında Bakanlığımız tarafından “https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/15-30-haziren-2021-tarihlerinde-yeniden-online-biyosidal-uygulayici-egitimi-duzenlenecektir.html” adresinde bilgilendirme yapılmıştır.

Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda son başvuru tarihi olarak 30 Mayıs 2021 günü belirlenmiştir.

İLİMİZDE BAŞVURU ADRESİ:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü  ( Ek Hizmet Binası: Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi) Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No: 53 Seyhan/Adana

İletişim: 0322 400 03 03 dahili : 3480

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1-Bakanlığımız 2021 yılı fiyat tarifesine göre T.C Halk Bankası Gazipaşa Şubesi İBN No: TR 85 0001 2009 1650 0005 0000 42  nolu hesaba 197 TL ‘nin yatırılması ve kişinin isminin  de yer aldığı makbuzun asıl sureti,

2-Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 22 TL Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı makbuzun asıl sureti,

3-Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanın örneği,

4-Diploma ve ya geçici mezuniyet belgesi-E devlet çıktısı,

5-Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (biyometrik olmayacak)

6-Dilekçe (Başvuru bizatihi kişi matbu düzenlenmiş dilekçe doldurulacaktır.)

Not: 1-Katılımcı bizatihi başvuru için gerekli belgelerini Çevre Sağlığı Birimine teyit ettirdikten sonra başvuru dilekçesi evrak kayıt birimine verilecektir.

2-Başvuruda istenilen belge ve bilgilerin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

Not:Online eğitimini tamamlayan katılımcılar, diğer eğitim adımlarını ise Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz web sayfasından takiplerini yapabileceklerdir.