overlay

2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Kurası Sonucu

31Mayıs2021

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Adana ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak “2021 Yılı Mayısı Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Kurası”  sonucu yerleşmeye hak kazananlar aşağıdaki listede yayımlanmıştır.

Yerleşmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.

Komisyon Düzeltme Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız.