overlay

Koronavirüs Pandemisinde Uzaktan Sigara Bırakma Destek Çalışmaları

01Haziran2021

Adana Seyhan Devlet Hastanesi içinde bulunduğumuz Koronavirüs Pandemi sürecinde; pozitif tanılı hastalar üzerinde uzaktan (Online) destek çalışmaları kapsamında “Siz evde kalın biz bilgiyi hareketlendirelim” konulu uygulamayı başlattı.

Küresel bir salgın hastalık olan tütün kullanımı, dünya üzerindeki ölümlerin önemli bir nedenidir ve sigara kullanımı Covid-19 riskini 14 kat arttırmaktadır. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerinden kurtulmak pandemi sürecinde daha fazla önem arz etmektedir.

Yapılan çalışma ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne başvuran Covid-19 pozitif tanılı hastalara telefon ile ulaşılmış ve sigara kullanım durumu ile kullananlarda sigara bırakma sıklığı öğrenilmiştir. Bu çalışmada amaç Covid-19 testi pozitif çıkan ve sigara kullanan vatandaşlara telefon ile motivasyon desteği verilerek sigarayı bırakmalarını sağlamaktır ve çalışma 18 Mart 2020 – 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında covid-19 testi pozitif çıkan ve sigara kullanan 40 hasta üzerinden yürütülmüştür.

Sigara içtiği bilinen 40 hasta üzerinden yürütülen çalışmada bilişsel-davranışsal eğitim telefon aracılığıyla verilmiştir. Hastaların, daha önceki bırakma deneyimleri, sigaranın bırakılması sırasında karşılaşılan güçlükleri belirleme ve mücadele edebilme becerisini geliştirmek için sigara bırakmayı desteklemeye yönelik bazı pratik önerilerde bulunulmuş ve sigara içen kişilerle birinci, üçüncü, altıncı ve dokuzuncu aylarda görüşmeler devam ettirilerek motivasyonları  artırılmıştır. Yapılan takipler sonucunda dokuzuncu ay bırakma başarısı %55 olarak tespit edilmiştir. Takip edilen hastalardan yalnızca 2 kişiye farmakolojik tedavi uygulanmış, 38 kişiye telefonla danışmanlık hizmeti verilmiştir. Sigarayı bırakan kişilerde en sık görülen yoksunluk semptomlarının ise ‘’sigara içme isteği’’, ‘’huzursuzluk’ ve ‘’ağız içi yara’’ olarak bildirilmiştir.

Sonuç olarak sigara içenlerin sigara bırakma %55 olarak düşünülürse pandemi şartları ve izolasyon sebebiyle poliklinik hizmetlerine erişim kısıtlamalarının yaşandığı dönemlerde, sigara bırakma hizmet süreçlerinin telefon danışmanlığı başarısının normal süreçten daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenledir ki sigara bırakma hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Covid-19 geçirenler sigara bırakmaya daha yatkın olup bırakmaları için gerekli destek sağlanmalıdır.


Siz Evde Kalın Biz Bilgiyi Hareketlendirelim dokümanı için tıklayınız.
Poliklinik İyi Uygulama dokümanı için tıklayınız.
COVID-19 pandemisinde telefonla sigarayı bıraktırma fırsatı dokümanı için tıklayınız.Koronavirüs Pandemisinde Uzaktan Sigara Bırakma Destek Çalışmaları-1.jpeg

Koronavirüs Pandemisinde Uzaktan Sigara Bırakma Destek Çalışmaları-4.jpeg