overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

08Temmuz2021

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin, daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27. maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi, Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi  (USES) üzerinden online olarak planlanan teorik eğitimler ile Müdürlüğümüzce yapılan ve planlanan uygulama eğitimine katılan katılımcıların  izlenmesi gereken hususlara aşağıda belirtilmiştir.

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİNDE İZLENMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1-) 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitiminin teorik kısmını tamamlayanlar ile 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan teorik eğitimini tamamlayan katılımcılar, 13.07.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda planlan toplam 6 saatlik uygulama eğitimine de katılmak zorundadırlar.(Uygulama eğitimine katılamayan katılımcılar, online olarak yapılacak olan e-sınava da katılamayacaklardır.)

2-) Daha önceden yapılan Biyosidal Ürün Uygulayıcı e- sınavında başarısız olanlar ve sınava girmeye hak kazanmış ve çeşitli nedenlerden dolayı sınava girmemiş olan katılımcılar ile 13.07.2021 tarihinde Müdürlüğümüzce planlanan uygulama eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan tüm katılımcılarlarda 09-13 Ağustos 2021 tarihinde online olarak planlanan e- sınava girebileceklerdir.

3-) e-sınav 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES)üzerindenyapılacaktır.

4-)Uygulama Eğitim Yeri; Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Halk Sağlığı Başkanlığı Toplantı salonu (Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. N0:53 Seyhan/Adana) Tlf: 0322 400 0303 dahili 3480)

5-)Uygulama Eğitim Tarihi; 13 Temmuz 2021 tarihinde; sabah 09.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında olup, toplam 6 saat olarak planlanmıştır.

6-) İrtibat Tlf No: 0322 4000303 dahili 3480/Hamza KARA

7-) Biyosidal Ürün uygulayıcı eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerinizi Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz web sayfasında yapılan duyurularımızdan takip etmeniz gerekmektedir.

8-) Sadece sınava giren katılımcıların isim listesi ve Uygulama eğitimine katılacak katılımcı isim listesi ekte sunulmuştur.

9-) Toplantı salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi (Covid 19 vakaları uygulama eğitimine katılmadan önce, Müdürlüğümüze bildirim yapmaları zorunludur.)

10-) 13.07.2021 tarihinde Müdürlüğümüzce planlanan biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılım sağlamayanlar, 9-13 Ağustos 2021 tarihinde planlanan e- sınava giremeyeceklerdir


Sınava girecek katılımcı isim listesi için tıklayınız.
Uygulama eğitimine katılacak katılımcıların isim listesi için tıklayınız.