Arabuluculuk Komisyonu
23 Aralık 2020

Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

  Selvi DURDU (Sağlık Bakanlığı Avukatı)

  0322 344 0303 - 3129

  Tuğba Setenay SEZER (Sağlık Bakanlığı Avukatı)

  0322 344 0303 - 3129

  Leyla ÖNDER (Uzman)

  0322 344 0303 - 3282

  Süleyman ÖZBAHTİYAR (Uzman)

  0322 344 0303 - 3217

  Emin ÖZARSLAN (Uzman)

  0322 344 0303 - 3229

  Tayyibe ÖRTLEK (Uzman)

  0322 344 0303 - 3129