Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)
23 Aralık 2020

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı  (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik afiş ve broşürler hazırlanmıştır. Hazırlanan afiş ve broşürlerin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımına başlanılmıştır.  

 
AFİŞLER
Hepatit B ve C Testlerini Yaptırdınız mı?
Hepatitler Sessizdir. Siz Sessiz Kalmayın.
Sevgili Anne Adayı, Senin ve Bebeğinin Sağlığını Önemsiyoruz.

BROŞÜRLER
Hepatit A-Hepatit E
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit C Testinizi Yaptırdınız mı?
Sevgili Anne Adayı Viral Hepatit Testlerini Yaptırdın mı?
Viral Hepatitler