Kontrol Programları İl Kurulu Toplantısı
12 Haziran 2024

Bakanlığımız tarafından kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele amacıyla Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programları kapsamında İl düzeyindeki çalışmaların planlanması ve yürütmesi üzerine  oluşturulan Kontrol Programları İl Kurulu 2024 yılı birinci toplantısı 10 Haziran 2024 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı  Ek Hizmet Binası Veteriner Hekim Fuat GÜNEŞ toplantı salonunda yapılmıştır.

İl Kurul Toplantısı, Halk Sağlığı Başkanı Dr. A. Tanju Altunsu Başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yard Dr. E.Aygül YENİ, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Uzmanı, ve SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesin’den, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Sinem BERİK SAFÇİ ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nilüfer Aygün BİLECİK, Kalp Damar cerrahi uzmanı Dr.Muhittin Zafer SAMSA Nefroloji Uzmanı Fatma Ülkü ADAM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri Birim Sorumlularının da katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kronik hastalıkları önlemek ve farkındalık oluşturmak için kurul üyeleri ile kararlar alınmış olup ilgili kararlar Bakanlığımız Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığına sunulmuştur.

  • Kurul
  • Kurul