Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
12 Haziran 2024

2011 yılında Bakanlık onayı ile yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nın hedeflerinden biri de ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli ruh sağlığı hizmeti modeline geçmektir. Bu amaçla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu merkezler hizmetlerin etkin şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda 10 Haziran 2024 tarihi saat 14.00 da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül YENİ başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Vet. Hek. Fuat GÜNEŞ Toplantı Salonu’nda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen yetkililerin katılımıyla “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Sarıçam Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından olgu sunumu yapılarak çözüm önerileri tartışılmış, Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından bir önceki toplantıda sunumu yapılan olgu hakkındaki gelişmeler paylaşılmış ve kararlar alınmıştır.

  • Toplantı
  • Toplantı